Përshkrimi

Hapet tenderi për të identifikuar subjektet që do të ftohen në procedurën e kufizuar për caktimin e shërbimeve të “projektimit paraprak”, “projektimit përfundimtar” dhe “projektimit ekzekutiv”, “menaxhimit të ndërtimit” dhe “koordinimit të sigurisë në projektimin dhe ekzekutimin” lidhur me rindërtimin e dy objekteve të reja në vendodhjen e objekteve ekzistuese. Godinave e selisë së Kancelarisë Diplomatike dhe Konsullore të Italisë në Tiranë e vendosur në Rrugën Papa Gjon Pali II, 2 Tiranë (Shqipëri).

Ndiqni eventin publik që do të mbahet në Aulen Magna Silvano Pedrollo tek Universiteti Politeknik i Tiranës në datë 28.10.2021.

Vendndodhja

Tirana, Albania

mood_bad
  • Comments are closed.