(English) Register as a business

  • (English) Register as a business

PIK ARK PËR BIZNESET

Lidhuni me komunitetin e arkitektëve në tregun tonë dhe arrini klientë potencialë

KRIJO

Krijoni faqen tuaj të personalizuar

PROMOVO

Shfaqni  dhe promovoni punët tuaja

LIDHU

Lidhuni me profesionistë dhe klientë potencialë

E-TREGTI

Krijo dyqanin tënd oline dhe publiko produktet e tua

INFORMONI

Publikoni të rejat dhe përditësoni informacionin tuaj

GJURMO

Gjurmoni dhe masniperformancë e faqes tuaj!

KRIJO

Krijoi një portofol online – Posto projektet, të rejat dhe produktet tuaja.

Personalizo profilin tuaj – Krijo një pasqyrë të qartë të kompanisë tuaj.

Lidhu –Lidhu lehtësisht  profilin tuaj me projektet ku jeni bashkëpunëtor.

Bëni biznes – Shisni produktet tuaja direkt nga Pikark.com dhe promovoni profilin tuaj.

Informoni – Publikoni të rejat e kompanisë në një stil artikulli/  blog.

LIDHU

Kontakt i drejtpërdrejtë – Arkitektët dhe klientët mund të kontaktojnë drejtpërdrejtë me ju në profilin tuaj.

Rendisni kontaktet tuaja – Publikoni kontaktet tuaja kryesore.

Integrimi i mediave sociale – Integro lehtësisht profilin tuaj me rrjetet sociale sociale, madje edhe me projektin e publikuar ku kompania / produktet tuaja janë të etiketuara.

Jini të dukshëm – Kërkoni të jeni bashkëpunëtorë në projektin në të cilin keni marrë pjesë. Jini të dukshëm për arkitektët që kërkojnë bashkëpunim.

PROMOVO

Ndërtoni galerinë tuaj të projekteve – Krijoni një portofol profesional të punës suaj.

Promovo profilin tuaj – Krijoi një përmbledhje të qartë rreth kompanisë tuaj.

Ekspozoni – Krijoni një galeri të projekteve dhe të lajmeve për të frymëzuar arkitektët dhe klientët që vizitojnë faqen tuaj.

Rrisni profilin tuaj– Promovoni profilin tuaj në komunitetin e arkitektëve.

KRIJO DYQANIN TËND ONLINE

Krijoni dyqanin tuaj – Shfaqni produktet tuaja në faqen tuaj të personalizuar

Shisni produktet tuaja – Vendosni një çmim në produktin tuaj dhe shitini ato direkt nga pikark.com – Gjithashtu, arkitektët mund të kërkojnë një çmim për një produkt / shërbim që nuk ka një çmim të specifikuar, i cili ndryshon nga dizajni.

Ekspozoni produktet tuaja – Etiketoni kompaninë dhe produktet tuaja në një projekt të publikuar dhe lidhuni lehtësisht me klientët e mundshëm.

INFORMO

Krijoni blogun tuaj Publikoni të rejat e kompanisë tuaj në blog dhe tregoni historinë tuaj.

Krijo blogun tënd- trego rreth kompanisë  nëpërmjet blogu-t, eksperiencat, të rejat dhe histori frymëzimi

Vazhdo të përditësosh – Lejoni një komunitet më të gjerë të arkitektëve të dinë se cila është ekspertiza juaj nëpërmjet produkteve, lajmeve.

Punëso – Posto një vend të lirë pune në lidhje me fushën e arkitekturës.

Krijoni një event – Krijoni eventin tuaj fizik / online dhe promovojeni atë tek profesionistët.

GJURMO DHE MAT PERFORMANCËN E PROFILIT TUAJ

 Të dhëna të personalizuara Një raport i përditësuar i performancës së faqes tuaj për një performancë më të mirë të saj

Performanca dhe angazhimi – Vështrime të hollësishme për vizitat në faqen tuaj, cilat janë  kanalet efektive më të marketingut për të prezantuar më mirë profilin tuaj dhe cila përmbajtje ka gjeneruar më shumë interes.

FILLO RRUGËTIMIN TËND NË PIKARK TANI! 

Bizneset që na kanë besuar