Përshkrimi

WEBINAR “Generative Design" @Universiteti POLIS.
---
Universiteti POLIS datë 29 Qershor 2021 ora 19:00  organizon WEBINARIN  “Generative Design: Tools and Methods in Architecture” në diskutim nga PhD Gerdi Papa, Koordinator i Programit Master Profesional i Avancuar në Arkitekturë Dixhitale dhe PhD Ledian Bregasi, Dekan i Fakultetit të Arkitekturës dhe Dizajnit në #UPOLIS.
Diskutimi përqëndrohet tek mjetet kompjuterike të aplikuara në arkitekturë, dhe mundesitë që arkitektura parametrike ofron për të pasuruar procesin krijues të arkitektit, duke zhvilluar aftësitë formale dhe ato konceptuale në raport me mjetet kompjuterike.

Koncepte të automatizimit në dizajn dhe prodhim, do të behen gjithashtu pjesë të bisedës duke i parë në kontekstin shqiptar dhe të zhvillimit të fushës.
Kush mund të marri pjesë?

Arkitektë, Dizajner, Inxhinier, Planifikues, Artist Visual dhe 3D që kanë interes të gjejnë pika bashkimi mes profesionit të tyre dhe teknologjive dixhitale të aplikuara.

Personat e interesuar mund të regjistrohen në linkun e mëposhtëm:
https://docs.google.com/forms/d/1TucJUehCf5XyBHlooz_cXkgSfLdKTH1hY-5Y1YlV7GE/edit

mood_bad
  • Comments are closed.