Shop

Little Queen of Love

Almex Contract Furniture

Request Quote from supplier

(Shqip) Dizajni nga Moro e Pigatti
Mbretëresha e Vogël e Dashurisë është modeli më i vogël i kolltukut ikonik Mbretëresha e Dashurisë. Little Queen of Love nga Almex  është ideal për fëmijët dhe për zona të vogla.
Mbretëresha e Vogël e Dashurisë ruan të njëjtën pasuri me detaje si kolltuku i madh, po në dimensione të mininizuara. Stili barok i formave të tij dhe stili pop prej polietilenit e bëjnë Little Queen of Love një yll të vogël në çdo dhomë ku ndodhet, si për ambjete hotelerie ashtu edhe për ato rezidenciale!
Rezistente dhe shumëngjyrëshe, Mbretëresha e Vogël e Dashurisë është ideale si për ambjente të brendshme ashtu dhe të jashtme.

Category: Tags: , , ,

Description

Little Queen of Love is the smaller model of the iconic Queen of Love armchair. The small armchair is ideal to kids and to small areas. Little Queen of Love by Almex  keeps the same richness of details of the bigger one, but with small dimensions.

The baroque style of its shapes and the pop style of polyethylene make Little Queen of Love a small star in every room it occupies, for both contract and homes. Resistant and colorful, Little Queen of Love is ideal to indoor and outdoor.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Little Queen of Love”

Your email address will not be published. Required fields are marked *