About us

About us

Pik Ark, (pick {përzgjidh}+ pikë + arkitekturë) lindi si dëshirë për të njohur arkitekturën e krijuar përgjatë ditëve të sotme duke sjellë në vëmendje projektet më të spikatuara në Shqipëri dhe rajon, të cilat përcjellin vlera arkitekturore dhe hedhin hapa në ndërtimin e një identiteti arkitekturor. 

Pik Ark u krijua ne vitin 2017, si një hapësirë informuese dhe përgjatë vitete është kthyer në  burimin kryesor të frymëzimit dhe informimit rreth arkitekturës. 

Pik ark, vjen si një mjet bashkëkohor për të  zgjedhur  profesionistët e duhur për projektet tuaja. Një platformë për të mundësuar promovimin e arkitekturës në arenën ndërkombëtare si dhe një risi  për të  lehtësuar procesin krijues duke lidhur secilin projekt me bashkëpunëtorët kryesore dhe produktet e përgjedhura në të,  me syninim  për të qënë platforma e parë ndërvrepruese nga ku lehtēsisht  akeson idetë, profesionistët dhe produktet që gjenden në tregun tonë, të gjitha të zgjedhura me kujdes të veçantë.

Εμπειρία μου με το Cialis 20mg. Οι συντελεστές της εμπειρίας των Cialis 20mg οπότε ακόμη και με τους νέους συντελεστές.