Base

Name

Rofix shpk

Phone Number

+355689014317

Email

[email protected]

About

RÖFIX është një kompani ndërkombëtare me selinë qëndrore në Austri dhe që prej vitit 2005 edhe në Shqipëri, e cila prodhon dhe tregton materiale ndërtimi me cilësi të lartë, duke ofruar zgjidhje të plota dhe sistematike për të plotësuar  në mënyre optimale nevojat më specifike të klientëve të saj.

Eksperienca 130 vjecare ka berë të mundur përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve dhe sistemeve RÖFIX në mënyrë që të plotësojnë kërkesat më të larta teknike, ekologjike dhe ekonomike.

Gama e gjerë e produkteve RÖFIX arrin të përmbushe nevojat e klienteve duke filluar që nga themeli e deri tek dekorimi i fasadave:

RÖFIX is an international company headquartered in Austria and since 2005 is present  in Albania, which produces and markets high quality building materials, offering complete and systematic solutions to optimally meet the most specific needs of customers.

130 years of experience has made possible the continuous improvement of RÖFIX products and systems in order to meet the highest technical, ecological and economic requirements.

The wide range of RÖFIX products manages to meet the needs of customers starting from the foundation to the decoration of the facades:

Business

Category

Construction Materials