Business Tag

X-Plan Studio: Architecture,Urban Planning , Interior design, graphics, 3D Printing. X-Plan its a group of architects, designers , engineers and thinkers operating within the fields of architecture, urbanism, research and

read more

Atelié Gjyms'Hana është një sipërmarrje që sjell për herë të parë në  Shqipëri, një shërbim  holistik përsa i përket interior dhe exterior design. Një hapësirë  me vendndodhje lehtësisht të aksesueshme,

read more

Atelier 4 is a multi-disciplinary urban planning, design and supervision company founded in Tirana, Albania in 2003. The studio has been providing professional expertise to clients in Albania, Kosovo and Macedonia since then. It

read more
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial