Arkiva

Tirana Vertical Forest by Stefano Boeri Architetti

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Stefano Boeri Architetti designs the first Vertical Forest in Albania, in continuity with the new Development Plan designed 3 years ago by the Milanese office, envisaging a significant containment of the usage of the land in the metropolitan area and a substantial increase in the green and wooded surfaces within and  around the city.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Stefano Boeri Architetti projekton pyllin e parë vertikal në Shqipëri, në vazhdimësi me Planin e ri të Zhvillimit të hartuar 3 vjet më parë nga zyra Milaneze, duke parashikuar një kontroll të konsiderueshëm të përdorimit të tokës në zonën metropolitane dhe një rritje të konsiderueshme të sipërfaqes së gjelbërt   brenda dhe përreth qytetit.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7286″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The Vertical Forest of Tirana will rise in the city centre near Mother Teresa Square, one of the endpoints of the historic Dëshmorët e Kombit Boulevard, in the area of the Grand Park of Tirana (Parku i Madh i Tiranë).

The new structure faces the blind façade of a building to then “open like a flower” with its three green sides towards the new Stadium and Mother Teresa Square, thus completing the new skyline of the city.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Pylli vertikal i Tiranës do të ngrihet në qendër të qytetit pranë Sheshit Nënë Tereza, një nga pikat e fundit të Bulevardit historik Dëshmorët e Kombit, në zonën e Parkut të Madh të Tiranës.

Struktura e re përballet me fasadën e verbër të një ndërtese që më pas të “hapet si një lule” me tre anët e saj të gjelbërta drejt Stadiumit të ri dhe Sheshit Nënë Tereza, duke përfunduar kështu horizontin e ri të qytetit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7287″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

With the Tirana Master Plan and the first Vertical Forest, the Milanese architect also brings to Albania his idea “of a progressive Urban Forestation of the city and metropolitan areas of the world that, multiplying the presence of trees and forests, effectively fights climate change. A strategy that we promoted together with FAO with the first World Forum on Urban Forestation held in Mantua last November”.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Me Master Planin e Tiranës dhe pyllin e parë vertikal, arkitekti milanez sjell gjithashtu në Shqipëri idenë e tij “për një pyllëzim urban progresiv të qytetit dhe zonave metropolitane të botës që, duke shumëzuar praninë e pemëve dhe pyjeve, lufton në mënyrë efektive të ndryshimit të klimës. Një strategji që ne promovuam së bashku me FAO me Forumin e parë Botëror mbi Pyllëzimin Urban që u mbajt në Mantua nëntorin e kaluar ”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7288″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7289″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The Vertical Forest of Tirana will be a 21-floor tower with 4 additional underground levels that, above a mainly commercial ground floor, will host 105 apartments.

We have worked on the theme of the façade, overturning the convention according to which the main façade of each building is the longest, and opening wide the short side of this new Vertical Forest towards the city”, underlines architect Francesca Cesa Bianchi, Project Director of Stefano Boeri Architetti.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Pylli vertikal i Tiranës do të jetë një kullë 21-katëshe me 4 nivele shtesë nëntokësore që, mbi katin e parë kryesisht komercial, do të ketë 105 apartamente.

“Ne kemi punuar në temën e fasadës, duke rrëzuar konventën sipas së cilës fasada kryesore e çdo ndërtese është më e gjata, dhe duke hapur anën e shkurtër të këtij pylli të ri vertikal drejt qytetit”, nënvizon arkitektja Francesca Cesa Bianchi, Drejtore e Projektit të Stefano Boeri Architetti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7292″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The entire façade is completely glassed and composed of floor-to-ceiling windows to maximise the relationship with the green and with the view of the city.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]E gjithë fasada është plotësisht xham  dhe është e përbërë nga dritare nga tavani deri në tavan për të maksimizuar marrëdhëniet me gjelbërimin dhe me pamjen e qytetit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7291″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The first Albanian Vertical Forest will host more than 3,200  shrubs and bushes and 145 trees for a total of over 550 square metres of green surface that will increase the biodiversity of the living species, contributing to the generation of a new urban ecosystem.

The plant biomass will mitigate atmospheric pollution by absorbing CO2 and fine particles, producing oxygen and contributing to the creation of a healthier microclimate.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Pylli i parë vertikal shqiptar do të ketë më shumë se 3.200 shkurre dhe bimë dhe 145 pemë për një total prej mbi 550 metrash katror sipërfaqe të gjelbër që do të rrisë biodiversitetin e specieve të gjalla, duke kontribuar në gjenerimin e një ekosistemi të ri urban.

Biomasa e bimësisë do të zbusë ndotjen atmosferike duke thithur CO2 dhe grimca të imëta, duke prodhuar oksigjen dhe duke kontribuar në krijimin e një mikroklime më të shëndetshme.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7290″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Source: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/tirana-vertical-forest/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment