Arkiva

A PIER IN THE LAKE / NJË MOL NË LIQEN

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]International Design Competition[/vc_column_text][vc_column_text]«A lake is a landscape’s most beautiful and expressive feature. It is Earth’s eye; looking into which the beholder measures the depth of his own nature» (Thoreau, H.D., 1954)
[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Konkurs Dizajni Ndërkombëtar

[/vc_column_text][vc_column_text]«Liqeni është tipari më i bukur dhe më shprehës i natyrës. Është syri i Tokës; me anë të së cilit matet thellësia e natyrës së perceptuesit. » (Thoreau, H.D., 1954)[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][BRIEF][/vc_column_text][vc_column_text]The Farka Lake (Liqeni i Farkës) is an artificial lake in the southeast part of Tirana, 9.6 km away from the city center. With a dimension of 75 hectares (more significant than the Artificial Lake of Tirana), Liqeni I Farkës is one of the leading environmental systems of the capital of Albania.  Despite its importance, either from an ecological, social, or spatial point view, today the future of this basin is still uncertain. Outside political pressures, uncontrolled sprawl of the urban fabric, and the anxiety of collecting ‘free space’ in an area that is continuously increasing its land value are just some of the factors that are menacing its equilibrium.

Watching the Lake from above it is easy to spot the hectic development situation of the Tirana. Luxury residences – imagined as gated communities for wealthy people – are fastly growing seamlessly with rural settlements and low-rise informal patterns[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

PËRMBLEDHJE ]

[/vc_column_text][vc_column_text]Farkës është një liqen artificial në jug-lindje të qytetit të Tiranës, 9,6 km larg qendrës së qytetit. Me një sipërfaqe prej 75 hektarësh (më tepër se sipërfaqja e Liqenit Artificial të Tiranës),  Liqeni i Farkës është një ndër sistemet mjedisore kryesore të kryeqytetit të Shqipërisë. Pavarësisht rëndësisë së tij, sot e ardhmja e kësaj sipërfaqe ujore është ende e paqartë si nga aspekti ekologjik, social, apo hapsinor. Presionet politike, shpërndarja e pa kontrolluar e pëlhurës urbane, dhe ankthi për të mbledhur “hapsira të lira” në një zonë ku po rritet vlera monetare e tokës, përbëjnë disa nga aspektet që po kërcënojnë ekuilibrin e liqenit.Nëse vëzhgojmë liqenin nga një pikë e sipërme është e thjeshtë të kuptohet zhvillimi tensionues i Tiranës. Rezidencat luksoze – të konceptuara si komunitete të kufizuara për të pasurit – janë duke u shtuar me ritme të shpejta, së bashku me vendbanimet rurale dhe objektet e ulëta informale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6588″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.tiranadesignweek.com”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][ CONCEPT ][/vc_column_text][vc_column_text] The competition aims to gather speculative design proposals that could propose new visions, and synergic acts, to defend the future of this by now non-normative (as sometimes its perceived) actor of Tirana’s urban-scape.

Following the tradition of artists and architects of the last decades, the challenge is to design a hybrid system able to explore new ways of living the lake and, at the same time, to save it from the uncontrollable growth that it is facing today due to economic reasons. Architecture, design, and art should act as ‘guardians of the lake’ through empowering its feature of urban – and ecological – catalyst in the contemporary fragile equilibrium of the capital of Albania.

Suggested materials: Steel and Wood

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

KONCEPTI ]

[/vc_column_text][vc_column_text]Konkursi ka si qëllim propozime të reja të guximshme dizajni që propozojnë vizione të reja dhe veprime sinergjike, për të mbrojtur të ardhmen e liqenit nga aktorë jo-normativë të peisazhit urban të Tiranës.

Duke vijuar traditën e artistëve dhe arkitektëve të dekadave të fundit, sfida e konkursit është dizenjimi i një sistemi hibrid të aftë për të eksploruar mënyra të reja për ekzistencën e liqenit dhe në të njëjtën kohë, për ta shpëtuar nga rritja e pakontrollueshme e ndërtimit që po vjen si pasojë e shkaqeve ekonomike. Arkitektura, arti dhe dizajni duhet të veprojnë si “rojtarë të liqenit” duke fuqizuar më tepër karakteristikat e tij si katalizator urban dhe ekologjik për ruajtjen e ekulibrit të brishtë të kryeqytetit të Shqipërisë.
Materiale të sugjeruara: Çelik dhe Dru

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][ OBJECTIVE ][/vc_column_text][vc_column_text]Participants are engaged to imagine a new Pier in the Liqeni i Farkës. The pier must necessarily deal with the edge of the water, mediate between the shore and the settlements, and attenuate the state of liminality within ‘land and water’. The structure must relate to the history of the park, the existing physical features and views, and offer the visitors a new and unexpected way to explore the basin. The pier must contribute to the sustainability and longevity of the park as one of the citizens’ most important ecological actor in Tirana. The projects must serve both as touristic spots for foreigners visiting the city; remain active as self-sufficient structures for the citizenship during the whole year, and offer an opportunity to reconnect and create a network with the consolidated urban fabric and the outside area of Farka[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

OBJEKTIVAT ]

[/vc_column_text][vc_column_text]Pjesëmarrësit do të propozojnë një Mol në Liqenin e Farkës. Projekti duhet të trajtojë bregun e liqenit, dhe të veprojë si ndërmjetës midis bregut dhe ndërtesave, si dhe të zbusë gjëndjen e limitit  midis “tokës dhe ujit”. Struktura duhet të lidhet me historinë e parkut, tiparet ekzistuese fizike, dhe t’I ofrojë vizitorëve një mënyrë të re për të eksploruar liqenin. Moli duhet të ndihmojë në qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e parkut dhe të veprojë si një ndër aktorët më të rëndësishëm për ekologjinë e qytetit. Projektet duhet të shërbejnë gjithashtu  si pika turistike për vizituesit e huaj; të mbeten aktive si struktura të vetë-qëndrueshme përgjatë gjithë vitit dhe të ofrojnë mundësinë për të rilidhur dhe për të krijuar një pëlhurë urbane të konsoliduar për zonën e Farkës dhe përreth.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”10px”][vc_separator align=”align_left”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]www.tiranadesignweek.com[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”10px”][vc_separator align=”align_left”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][ COMPETITION DELIVERABLES ][/vc_column_text][vc_column_text]The competition design proposals needs to present a possible scenario in which a new pier – a piece of architecture/design that works as a new landmark and public space on the lake side – could reactivate the area and the interaction within people and the environment they live in.

Entrants must submit their proposal via email no later than: September 08, 2019(23:59 GMT +1) to the following email address:

[email protected]

Each team must send the following material

a.TWO A1 FORMAT BOARDS (841mm x 594 mm) VERTICAL FORMAT with the project.

all the boards should have the provided TDW Logo and name of the team/project at the top-left

Please check all details in the Official Brief.

b. THE OFFICIAL CONTEST form containing participants personal information
Please specify in the reason for payment and the object of the email:
Competition TDW 2019[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

PRODUKTI FINAL ]

[/vc_column_text][vc_column_text]

Propozimet e konkursit duhet të prezantojnë një skenar të mundshëm ku një mol i ri – një vepër arkitektonike/dizajni që vepron si një pike orientuese e re dhe hapsirë publike buzë liqenit – mund të riaktivizojë zonën dhe interagimet midis njërëzve dhe mjedisit ku jetojnë.

Pjesëmarrësit duhet të dorëzojnë propozimet e tyre në adresën elektronike në datën: Shtator 08, 2019(23:59 GMT +1)

[email protected]

Materialet që duhen dorëzuar:

a. Dy Panele në format A1 (841mm x 594 mm) Formati Vertikal ku paraqitet projekti.

Të gjitha panelet duhet të mbajnë logon TDW dhje emrin e pjesëmarrësit në pjesën e sipërme në të majtë.

Të gjitha detajet gjënden në Përmbledhjen Zyrtare.

b. FORMULARI ZYRTAR I KONKURSIT ku gjënden informacionet personale të pjesëmarrësit Specifikoni arsine e pagesës dhe emailin me subjektin: Competition TDW 2019

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment