Arkiva

Small spaces = great potencial!

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

“The trace that architecture leaves on us should not depend on its size” says  the art critic John Ruskin in his book “The Stones of Venice”

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

“Gjurma që arkitektura lë në ne nuk duhet të varet nga përmasat e saj” shprehet kritiku i artit John Ruskin në librin e tij “Gurët e Venecias”.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”5453″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Often, we may have come across a small space and feel helpless toward the thought: “Whatever design I will do, it will still remaing a small space,” but that is not true because an inadequate design can create an even smaller environment![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Shpesh mund të na ketë ndodhur të shohim një ambjent të vogël dhe të ndihemi të pafuqishëm përballë mendimit: “Çfarëdo arredimi që t’i bëj do ngelet një hapësirë e vogël”, por kjo nuk është e vërtetë sepse një arredim i papërshtatshëm mund të krijojë një ambjent akoma më të vogël![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5459″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

The Bees & Trees Shop was the typical case of a small space where design holds a major role.

Its irregular shape and small space led to two main design citerias: pure lines and natural light.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Dyqani i Bees&Trees, ishte rasti tipik i nje ambjeti të vogël, ku arredimi merr një peshë më të madhe.

Hapësira e vogël dhe forma e saj e çrregullt çuan në dy kritere projektuese: linja të pastra dhe dritë natyrale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5469″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]To induce the purity feeling, which is the leitmotiv of the products themselves and to create a perception of greater space, white was chosen as the dominant color.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]E bardha u përzgjodh si ngjyrë dominante për të përçuar ndjesinë e pastertisë që ka të bejë me filozofinë e produktit si dhe për të krijuar iluzionin e një hapësire më të madhe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5460″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Light colors and natural light always exted the space that are used in and combined together with cooper details make a cozy and elegant space.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ngjyrat e çelur dhe drita natyrale gjithmonë “zgjerojnë” hapësirat ku përdoren dhe të kombinuara me hollësitë e bakrit japin më shumë ngrohtësi dhe elegancë ambjentit.
çelur[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5470″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The main glass facade is designed witha low furniture over wich lay white shelves connected with ropes one over each other.
As these shelves are reserved for displaying the store’s products they are not percieve as barrier for the light to enter.

The other glass facade, where the entrace is and where two white shelves hang from the ceiling in two different altitudes , creates a narrow angle with adjacent wall, making this one a part of store’s window display.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Fasada e xhamit është konceptuar me një mobilje të ulët mbi të cilën janë pozicionuar mensolat e bardha të lidhura njëra mbi tjetrën me litarë. Këto mensola shërbejnë për ekspozimin produkteve dhe në të njëjtën kohë nuk perceptohen aspak si pengesë për kalimin e dritës.
Fasada e xhamit, që korrespondon me hyrjen dhe ku janë të varura dy mensola në lartësi të ndryshme, krijon një kënd të ngushtë me faqen e murit ngjitur duke e bërë këtë të fundit pjesë të vitrinës.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5472″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]This wall is covered in a green Floral & epidermic textured wallpaper, positioned in a white furniture along with the products.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Kjo faqe është veshur me një letër muri të gjelbërt me teksturë EPIDERME dhe BIMË të pozicionura në një mobilje të bardhë bashkë me produktet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5474″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment