Arkiva

PRESERVING TIRANA

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Tirana is changing in a tremendous speed and often in this speed we forget to notice pieces of our city’s memory scattered in the urban texture ! How many times you have passed in front of a villa of harmonious proportions, delightful decoration and the next time you pass by there is a cold metallic fence signalling a new building taking place.
It looks impossible to protect them, as the investment to revitalise them is higher and less profitable than building a brand new building. the least we can do is to document them!

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Tirana po ndryshon me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe shpesh në këtë shpejtësi harrojmë të vërejmë copa të kujtesës së qytetit tonë të shpërndarë në teksturën urbane! Sa herë keni kaluar para një vilë me përmasa harmonike, ornamente të tërheqëse dhe herën tjetër që kaloni aty shini një rrethim të ftohtë metalik i cili sinjalizon një ndërtesë të re “moderne” e cila do të marrë jetë!
Duket e pamundur t’i mbrosh ato, pasi investimi për t’i rijetësuar ato është më i lartë dhe më pak fitimprurës sesa ndërtimi i një ndërtese krejtësisht të re. Më e pakta që mund të bëjmë është t’i dokumentojmë ato!

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”5828″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Next time you pass near an ottoman building or a neoclassic building, take a minute to take a photo and unpload it to this website https://preservingtirana.city.
Here your will find an open-source map of all the ” unwanted buildings” of our city, those who make the memory of our city but still are left to their fate. Architects, but not only, come together to document their existence and share their own story![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Herën tjetër që kaloni pranë një ndërtese osmane ose një ndërtese neoklasike, merrni një minutë për të shkrepur një fotografi dhe për ta shkarkuar atë në këtë faqe interneti https://preservingtirana.city.
Këtu do të gjeni një hartë (open source ) për të gjitha “ndërtesat e padëshiruara” të qytetit tonë, ato të cilat përbëjnë kujtesën e qytetit tonë, por që fatkeqësisht janë lënë në dorë të fatit . Arkitektët, por jo vetëm, bashkohen për të dokumentuar ekzistencën e tyre dhe për të ndarë historinë e tyre![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5829″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5830″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Unfortunately, in the “neglected buildings” label falls also the pyramid of Tirana, maybe the most iconic architecture building of modern Albanian architecture, but the way it is presented today, is far away from the image of what their designers envisioned.Instead to easily erase this part of our city history in order to build a brand new image, we should be more delicate in our approach toward history! The first step is in recognising  the values and the memory that these building bring.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Për fat të keq, në etiketën “e padëshiruar” bie edhe piramida e Tiranës, ndoshta ndërtesa me përfaqësuese e arkitekturës moderne shqiptare, por mënyra si është gjendet sot, është shumë larg imazhit të asaj që projektuesit e tyre i kishin parashikuar.
Në vend që të fshihet lehtë kjo pjesë e historisë sonë të qytetit për të ndërtuar një imazh të ri, duhet të jemi më delikat në përqasjen tonë drejt historisë! Hapi i parë është njohja e vlerave dhe kujtesës që përcjellin këto ndërtesa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5832″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]This amazing project to document all the neglected buildings in Tirana si initiated by Jora Kasapi[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ky projekt për të dokumentuar të gjitha ndërtesat e padëshiruara në Tiranë, është filluar me iniciativë të Jora Kasapit[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment