Arkiva

N Building, the future facades

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

N Building is a commercial structure, designed by TERADADESIGN ARCHITECTS , located near Tachikawa station amidst a shopping district. Being a commercial building signs or billboards are typically attached to its facade which we feel undermines the structures’ identity. As a solution we thought to use a QR Code as the facade itself. By reading the QR Code with your mobile device you will be taken to a site which includes up to date shop information. In this manner we envision a cityscape unhindered by ubiquitous signage and also an improvement to the quality and accuracy of the information itself.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

N Building është një strukturë komerciale, projektuar nga TERADADESIGN ARCHITECTS ,e vendosur pranë stacionit Tachikawa në një qendër tregtare urbane. Duke qenë një ndërtesë komerciale ndërtimi, zakonisht i janë bashkangjitur billboarde në fasadën e saj, gjë që minimizon identitetin e strukturës. Si zgjidhje është menduar të përdoret një QR Code si vetë fasada. Duke lexuar kodin QR me telefonin  do të dërgohemi në një faqe që përfshin informata të përditësuara të qendrës tregtare. Në këtë mënyrë është parashikuar një panoramë e qytetit pa pengesa nga billboardet apo reklamat anës rrugës dhe gjithashtu një përmirësim në cilësinë dhe saktësinë e vetë informacionit.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”6282″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]December 15th, 2009 we held an opening which included the limited release of an iPhone application made specifically for N Building. If a QR Code is static, what could we do with a dynamic device like the iPhone? Our proposed vision of the future is one where the facade of the building disappears, showing those inside who want to be seen. As you press on the characters their comments made on online appear in speech bubbles. You can also browse shop information, make reservations and download coupons. Rather than broadly tagging, we display information specific to the building in a manner in which the virtual (iPhone) serves to enhance the physical (N Building). Our goal is to provide an incentive to visit the space and a virtual connection to space without necessarily being present[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Në 15 dhjetor 2009 është mbajtur një event për përdorimin e kufizuar të një aplikacioni të iPhone të bërë posaçërisht për N Building. Nëse një QR Kod është statik, çfarë mund të bëjmë me një pajisje dinamike si iPhone? Vizioni i propozuar për të ardhmen është ai ku fasada e ndërtesës zhduket, duke treguar gjithcka që dëshirojmë të shihet brenda. Ndërsa shtypim mbi personat virtuale që dalin në aplikacion, komentet e tyre të bëra në internet shfaqen në ikona. Gjithashtu mund të shfletohet informacioni i dyqanit, të bëhen rezervime dhe të shkarkohen kupona. Përvecse etiketimet, shfaqen informata specifike për ndërtesën në mënyrë virtuale, gjë për të cilën iPhone app në fjalë shërben më së miri.  Qëllimi është të sigurohet një nxitje për të vizituar hapësirën dhe një lidhje virtuale me hapësirën pa patur nevojën e të qenit të pranishëm.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6280″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6279″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]A QR Code is a matrix code (or two-dimensional bar code) created by Japanese corporation Denso-Wave in 1994. The “QR” is derived from “Quick Response”, as the creator intended the code to allow its contents to be decoded at high speed. QR Codes are common in Japan, where they are currently the most popular type of two dimensional codes. Moreover, most current Japanese mobile phones can read this code with their camera. (from Wikipedia)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Një QR Code është një kod matrikular (ose bar kodi dy-dimensional) i krijuar nga korporata japoneze Denso-Wave në vitin 1994. “QR” derivon nga “Reagimi i Shpejtë”, pasi krijuesi kishte për qëllim që kodi të lejonte dekodimin e përmbajtjes së tij me shpejtësi të lartë. QR kodet janë të zakonshme në Japoni ; ata janë aktualisht lloji më popullor i kodeve dy dimensionale. Për më tepër, shumica e telefonave celularë japonezë mund ta lexojnë këtë kod duke përdorur kamerën e tyre. (info marrë nga Wikipedia)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6278″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

The building is detected in real time by its shape (for an example, see video). Characters are then superimposed over the live video. Twitter feed comments are located via GPS tagging. Store information, reservations and other infrastructure is part of the iPhone application. The iPhone application is not for sale in the iTunes App Store, but is available to interested parties on request. While N Building’s QR code provides a subtle yet important queue to users to take out and use their mobile devices, Qosmo, Inc. is available to implement a similar system for structures without QR Codes.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ndërtesa shfaqet në kohë reale sipas formës së saj. Figurat pastaj mbivendosen mbi videon e drejtpërdrejtë. Komentet e feed-it të Twitter janë të vendosura përmes etiketimit GPS. Ruajtja e informacionit, rezervimet dhe infrastruktura të tjera janë pjesë e aplikacionit për iPhone. Aplikacioni i iPhone nuk është në shitje në iTunes App Store, por është në dispozicion për palët e interesuara sipas kërkesës. Ndërsa QR-ja e N Building-it krijon një mundësi për përdoruesit qe të nxjerrin dhe për të përdorin pajisjet e tyre mobile, Qosmo, Inc. është në dispozicion për të zbatuar një sistem të ngjashëm për strukturat pa kodet QR.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6277″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Adapted by Jona Sali / Përshtatur nga Jona Sali

source / burimi :https://www.e-architect.co.uk/tokyo/n-building-tokyo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment