Arkiva

MET Building Tirana by Mario Cucinella Architects

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

The project for a new mixed-use commercial, tertiary, residential and high-density building in the heart of Tirana is conceived as a reference point for the city. The intervention is part of a consolidated urban fabric and prevalently outside the green schemes, not yet redeveloped, which as a whole do not have a logical connection.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Projekti për një ndërtesë të re komerciale, terciare, rezidenciale dhe me densitet të lartë, në zemër të Tiranës, është konceptuar si pikë referimi për qytetin. Ndërhyrja është pjesë e një pëlhure të konsoliduar urbane dhe kryesisht jashtë skemave të gjelbërta, ende të pazhvilluara, të cilat në tërësi nuk kanë një lidhje logjike.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”6706″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The MET Building Tirana project will complement the free areas of the central area of Tirana, concluding the urban redevelopment process that is currently under way. Within a block full of prestigious buildings and functions, the design of the new building has paid particular attention to outdoor homes and street furniture.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Projekti MET Building Tirana do të plotësojë zonat e lira në qendër të Tiranës, duke përfunduar procesin e rizhvillimit urban që është aktualisht në proces. Brenda një blloku të plotë me ndërtesa dhe funksione prestigjioze, dizenjimi i ndërtesës së re i kushton vëmendje të veçantë ambjenteve të jashtme të shtëpive dhe mobilimit urban.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6704″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

The volume of the new building is designed to house a 12-storey tower. Outside the large volume of the residential tower, a series of green terraces and diaphragms designed to guarantee high-quality outdoor spaces for each accommodation.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Vëllimi i ndërtesës së re është projektuar për të ndërtuar një kullë 12-katëshe. Jashtë vëllimit të madh të kullës së banimit, një sërë taracash të gjelbra  janë projektuar për të garantuar hapësira të jashtme me cilësi të lartë për çdo njësi banimi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6705″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]A generator of architectural choices was the rich city of Berat, the “white city with 1000 windows”. This is a facet that alternates the components of a transparent element, this aspect gives the building extreme lightness and elegance, to the others and to the different apartments seen on the outside and an excellent supply of natural light.

The choice of materials is preferable to accentuate the materiality of the volumes.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Një frymëzim i zgjedhjeve arkitektonike ishte qyteti i pasur i Beratit, “qyteti i bardhë me 1000 dritare”. Ky është një tipar që ndryshon komponentët e një elementi transparent, ky aspekt i jep ndërtesës një lehtësi dhe hijeshi ekstreme, të tjerëve dhe apartamenteve të ndryshme të vështruara nga jashtë, furnizim maksimal me dritë natyrore.

Zgjedhja e materialeve është  preferuar për të theksuar  materialitetin e vëllimeve të ndërtesës.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6702″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment