Base

Name

VARKA architecture

Phone Number

+355684089080

Email

[email protected]

About

VARKA architecture is an architecture studio based in Tirana/Albania since 2009 operating within the fields of architecture, urban planning and research. It concerns itself with the developing of strong concepts and meaningful design decisions, deeply informed by mining the context and reflecting on how contemporary life evolves. Actively involved in designing of public spaces, housing and civic buildings, VARKA architecture is led by enthusiastic architects and senior collaborators that aim at implementing their vision through local developments and international competitions. We believe that in order to make meaningful design, architecture’s critical approach should be one that searches for stimuli not only in the visual world, but also drawing inspiration from the social fabric, humanity, history and the local culture as a whole.

VARKA arkitekturë është një studio arkitekture me bazë në Tiranë/Shqipëri që në 2009 e cila operon në fushën e arkitekturës, planifikimit urban dhe kërkimit. Angazhohet me zhvillimin e koncepteve të fortë dhe vendimeve të projektimit të informuara rrënjësisht nga hulumtimi përmbajtesor i kontekstit dhe refleksioni se si evolon jetesa bashkëkohore. Përfshirë aktivisht në projektimin e hapësirave publike, të banimi si dhe administrative, VARKA arkitekturë drejtohet nga arkitektë entuziastë dhe bashkepunetorë me eksperiencë që synojnë të implementojnë vizionin e tyre në zhvillime vendase dhe konkurse. Ne besojmë se të projektuarit kuptimplotë duhet të ketë të bëjë me qasjen kritike të arkitekturës që kërkon stimuj jo vetëm në hapësirën vizuale, por që gjithashtu gjen frymëzimin nga pëlhura sociale, natyra njerëzore, historia dhe kultura lokale si një e tërë.

Business

Category

Architect