Base

Name

بویلر روغن دا چه کاربردی دارد؟

About

بویلر روغن داغ در صنایعی استفاده می‌شوند که در آن دماهای بالایی مورد نیاز است که با بخار تولید نمی‌شوند. آنها سیستم های قابل اعتمادی هستند زیرا مجبور نیستید با فشارهای بالا، تصفیه آب و تلفات میعانات که معمولاً هنگام کار با دیگ بخار وجود دارد، مقابله کنید. با این حال، اکثر بویلر روغن داغ نصب شده، عملکرد حرارتی پایینی دارند، در محدوده 85 تا 90%.

همه سوخت ها حاوی عناصر اسیدی هستند. هنگامی که سوخت را بسوزانید و گاز دودکش را خیلی عمیق سرد کنید، بسته به نوع سوخت، عناصر اسیدی خورنده می شوند و مبدل های حرارتی نصب شده به دلیل دمای نسبتاً سرد سطح فلز دچار خوردگی نقطه سرد می شوند. این امر بازیابی گرما را محدود می کند. اگر بتوانید از این مشکل جلوگیری کنید، افزایش راندمان حرارتی بیشتر امکان پذیر است. این باعث صرفه جویی اضافی در انرژی می شود.

ساده ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای بهبود راندمان بویلر روغن داغ، استفاده از پیش گرمایش هوای احتراق است. گرمای گازهای دودکش بازیابی می شود و برای پیش گرم کردن هوای احتراق سرد وارد شده به مشعل استفاده می شود. هوای گرم سوزانده می شود به این معنی که برای رسیدن به یک وظیفه خاص به سوخت کمتری نیاز دارید. پیش گرم کن هوای پلیمری زاگرس بازیابی گرما را تا دمای گاز دودکش کمتر از 100 درجه سانتیگراد قادر می سازد و می تواند راندمان بویلر روغن داغ را تا 95 درصد و بالاتر افزایش دهد.

پیش گرم کن هوای پلیمری را می توان به صورت سری با پیش گرم کن هوای فلزی نصب کرد تا گرما را در محدوده دمایی بسیار وسیع بازیابی کند و عملکرد قابل اعتماد را تضمین کند. اگر قبلاً یک پیش گرم کن هوای فلزی روی بویلر روغن داغ خود دارید، افزودن پیش گرم کن هوای پلیمری کارایی را بیشتر می کند.

برای استفاده بهتر از دیگ بخار و اطلاع از نحوه فروش آن صفحه ما را دنبال نمایید.