Arkiva

APOLONIA SPORT PALACE, Fier by MAU

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

 Apolonia sport palace

[/vc_column_text][vc_column_text]

On March 11, 2019, a presentation of the new sports hall designed by the Italian studio MAU ARCHITECTURE was held at the conference room of Fier Municipality.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Pallati i sportit “Apollonia”

[/vc_column_text][vc_column_text]

Në datën 11 mars  2019  në sallën e konferencave të Bashkisë Fier u mbajt prezantimi për sallën e re sportive të dizajnuar nga studioja italiane MAU ARCHITECTURE.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”6064″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]This project is part of the process of the city center redeveloping on the initiative of mayor Armando Subashi in 2017, where the Italian team won thanks to a proposal that was able to capture and bring to light the historical and cultural aspects of the city. Present at the meeting, besides the designers, the Municipality of Fier and the city’s residents, there was also the vice Minister of Infrastructure and Energy, Artan Shkreli who expressed that he was satisfied with the project and the progress made by the administration to this date.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Projekti është pjesë e procesit për rizhvillimin e qendrës së qytetit me nismën nga kryetari i bashkisë Armando Subashi në 2017, ku ekipi italian fitoi në sajë të një propozimi që ishte në gjendje të kapte dhe të sillte në dritë aspektet historike dhe kulturore të qytetit. I pranishëm në takim, përveç projektuesve, administratës së Bashkisë Fier dhe banorët, ka pasur si mik të eventit edhe zëvendësministrin e Infrastrukturës dhe Energjetisë z. Artan Shkreli i cili tha se ishte i kënaqur me projektin dhe progresin e bërë nga administrata deri më sot .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6063″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

MAU ARCHITECTURE has always promoted initiatives in a urban scale and a broader scale. With this intervention, MAU brought an innovative project to Fier, thanks to its international experience cultivated over the years, following the guidelines of many other realities that are developing today in Europe.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

MAU ARCHITECTURE ka promovuar gjithmonë iniciativa në shkallë urbane dhe në shkallë më të gjerë. Me këtë ndërhyrje, ai solli një projekt inovativ për Fierin, falë përvojës ndërkombëtare të kultivuar gjatë viteve, duke ndjekur udhëzimet e shumë realiteteve të tjera që po zhvillohen sot në Evropë.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6065″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]A project that combines the new architecture with the existing city, which takes cares of the relationships between the revival and the memory context. The proposal presented has an important specific weight for the city of Fier: this multipurpose buildings will not be just an architecture object, but it will be  a neighbourhood with various functions, activities, high quality public and private spaces, a mix of functions where all coexist under the same roof.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Një projekt që kombinon arkitekturën e re me qytetin ekzistues, i cili kujdeset për marrëdhënien me kontekstin midis rilindjes dhe kujtesës. Propozimi i paraqitur  ka një peshë të rëndësishme specifike për qytetin e Fierit: ndërtesa për shumë qëllime nuk do të jetë vetëm një arkitekturë, por si një lagje me funksione të ndryshme, aktivitete, vende publike dhe private me cilësi të lartë, një përzierje funksionesh ku të gjitha bashkëjetojnë nën të njëjtën çati.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6066″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]A complex project, filled with innovative ideas: a multifunctional, democratic space, an open-air exhibition gallery; a light and vibrant roof, a project suspended between a dream and the fantasy that turns the urban dimension into an authentic landscape. A place created for people to meet, a project designed to stand the passing of time. An architecture that sees toward Europe with ambition and brings Fier back to its ancient grandeur, proposing it at the center of the international arena.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Një projekt i ndërlikuar, i mbushur me ide inovative: një hapësirë demokratike shumë-funksionale dhe plot ngjyra, një galeri ekspozimi në qiell të hapur; një çati të leht dhe të gjallë, një projekt i pezulluar midis ëndrrës dhe fantazisë që e kthen dimensionin urban në një peizazh autentik. Një vend i krijuar për takimin mes njerëzve, një projekt i bërë për ti qëndruar kalimit të kohës. Një arkitekturë që sheh nga Evropa me ambicie dhe e sjell Fierin përsëri në madhështinë e saj të lashtë, duke e propozuar atë në qëndër të arenës ndërkombëtare.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6067″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”6079,6062,6073,6072,6071,6070,6069,6078,6077,6076,6075,6074″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment