Arkiva

Legendary floor lamp: Flos Arco

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Despite its stunning measurements, the famous arc light Arco from the Italian manufacturer Flos captivates the viewer with elegant minimalism. A true cult icon by Achille Castiglioni the floor lamp stands for sublime understatement and accentuating zone lighting.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Pavarësisht përmasave të tij mahnitëse, ndricuesi i famshëm i harkuar Arco, nga prodhuesi italian Flos, e tërheq shikuesin me minimalizëm elegant. Një ikonë e vërtetë e kultit nga Achille Castiglioni, ndricuesi i tokës qëndron për madhështi dhe theksim  të ndriçimit të zonës.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”6756″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]In 1962, the Flos Arco floor lamp entered the market, by 1972 it had already gained entrance to the Museum of Modern Art in New York – ever since, this renowned luminaire has been a permanent part of the inventory. The stunningly decorative floor lamp catches the attention in three ways: At first, by its heavy, world-famous Carrara marble base from the region of Tuscany that lends stability to the lamps arching grace and beauty. At second, the Flos Arco floor lamp is characterized by the extendable shaft made of stainless steel that arches through the air to provide the right lighting based on the size of the table. Last, but not least, the hemispherical head of this lamp inevitably attracts the attention of the viewer. That is made of aluminium and directly illuminates the surface below via an included eco halogen lamp in a smooth yet powerful way.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Në vitin 1962, ndricuesi i tokës Flos Arco hyri në treg, ndërsa në vitin 1972 kishte fituar vend në Muzeun e Artit Modern në New York – që atëherë, ky ndriçues i njohur ka qenë pjesë e përhershme e muzeut. Dekorimi i mrekullueshëm i ndricuesit tërheq vëmendjen në tre mënyra: Së pari, nga baza e mermerit të tij të rëndë dhe me famë botërore, Carrara nga rajoni i Toskanës, që i jep stabilitet bukurisë së harkuar të ndricuesit. Së dyti, Flos Arco karakterizohet nga boshti i zgjatur, i bërë prej çeliku inox, që harkohet për të siguruar ndriçimin e duhur bazuar në madhësinë e tryezës. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, koka hemisferike e këtij ndricuesi në mënyrë të pashmangshme tërheq vëmendjen e shikuesit. Ajo është prej alumini dhe ndriçon drejtpërdrejt hapësirën nëpërmjet një llambe eko halogjene në një mënyrë të qetë por edhe të fuqishme.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6757″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

The main concept of this lamp is its versatility and practicality, in fact it stems from the idea of having a light point “suspended” above the place of interest that can be a table or a desk or a book, without having to be tied to a suspension lighting system, and therefore without having to be conditioned by a fixed point. The Arco lamp in fact, thanks to its structure that allows you to take advantage of the space below it, arrives directly with the light point on the desired place, just like a chandelier, but unlike the latter can be transported; it is in fact equipped with a circular section through hole made in the marble base, which allows, by simply putting on a stick, such as the handle of a broom, to easily move the lamp to another place; it was therefore designed more for commercial establishments, such as restaurants, rather than as a domestic or office furnishing element.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Koncepti kryesor i këtij ndricuesi është njëtrajtshmëria dhe prakticiteti i tijj, që në të vërtetë rrjedh nga ideja për të pasur një pikë dritë “pezull” mbi vendin e interesit që mund të jetë një tavolinë, një vend pune apo një libër, pa qenë i lidhur me një sistem ndriçimi, dhe për këtë arsye pa qenë i kushtëzuar nga një pikë fikse. Ndricuesi Arco në fakt, falë strukturës së tij që ju lejon të përfitoni nga hapësira poshtë tij, arrin drejtpërdrejt me pikën e dritës në vendin e dëshiruar, ashtu si një llambadar, por ndryshe nga ky i fundit mund të transportohet; ai është në fakt i pajisur me një seksion rrethor përmes vrimës së bërë në bazën e mermerit, e cila lejon, thjesht duke vënë në një shkop, të tillë si shkopi i një fshese, për të lëvizur lehtësisht ndricuesin nga një vend në tjetrin; për këtë arsye u projektua më shumë për hapësira komerciale, të tilla si restorante, në vend të një elementi shtëpiak ose për zyra.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6758″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment