Base

Name

arka

Phone Number

+35542251386

Email

[email protected]

About

Misioni Arkës është të krijojmë vlerë për klientët nëpërmjet shërbimeve inovative dhe të përkushtuara. Veprimtaria jonë ka për qëllim të rrisë standardet e jetesës, të përmirësojë marrëdhëniet njerëzore dhe të zhvillojë përgjegjësinë sociale, duke ofruar përjetime pozitive, që nxjerrin në pah më të mirën e secilit prej pjesëtarëve të një komuniteti. Ne punojmë për krijimin e një shoqërie të shëndetshme, paqësore dhe dashamirëse.

Arka ofron shërbime profesionale të integruara në fushën e investimeve në prona të paluajtshme. Për të ofruar këto shërbime, ne përqendrohemi tek ndërlidhja e strukturuar e projektimit arkitektonik me vlerësimin e politikave urbane dhe territoriale, aspekteve social-kulturore dhe leverdisshmërisë ekonomike.

Arka i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të klientëve individë, sipërmarrësve dhe zhvilluesve në sektorin e pronave të paluajtshme nëpërmjet katër linjave shërbimi.

Kërkime dhe studime

Projekt-ide

Projekt arkitektonik

Menaxhim projekti