Arkiva

Light & Air, the necessary elements for a kitchen!

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Light & Air

Natural Kitchen Lighting

It is necessary to plan windows and doors carefully to create an environment that is well-lit and comfortable even during the day. Directing light through adequately-sized windows allows you to save on electricity as well as promoting greater psychological and physical well-being (badly-lit rooms create a gloomy and sullen atmosphere).

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

DRITË, dhe AJËR

Ndriçimi natyral në kuzhina

[/vc_column_text][vc_column_text]Për të krijuar një mjedis të ndriçuar mirë dhe të rehatshëm është shumë e rëndesishme mënyra e projektimit të çarjeve në planin vertikal. Përdorimi i dritës natyrale,  përmes dritareve të dimensionuara në mënyrë adekuate, përveçse favorizon dhe rrit mirëqenien psikofizike të personit që do të kalojë një kohë të konsiderueshme në këtë hapsire (në fakt, mjedisi i ndriçuar dobët krijon një atmosferë të zymtë dhe melankolike), gjithashtu lejon një konsum më të vogël të energjisë elektrike.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”5487″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]A – If the worktop faces a window, attention must be paid to prevent direct sunlight, or light reflected by pale-coloured surfaces facing the window, from dazzling or irritating the eyes.
A1 – It is a good idea to fit a blind on the window to deflect intense rays so that only the right quantity of light is let into the room.
B – A window behind the worktop projects the shadow of the person working at the top, reducing visibility and obliging one to switch on the artificial light even during the day.
B1 – Ideally, kitchen furniture should be installed so that the work area is illuminated by light coming in sideways to avoid too must light dazzling the eyes and unpleasantly dark areas.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]A- Nëse planifikoni një plan pune përpara dritares, sigurohuni që rrezet e diellit ose drita e reflektuar  nga sipërfaqe të lëmuara  të mos shkaktojnë verbim nga ndriçimi i fortë dhe bezdi.

A1- Është e këshillueshme që përtej dritares të keni një sistem hijëzues, që pengon rrezet intensive të dritës, duke lejuar hyrjen e sasisë së nevojshme të dritës.
B – Një dritare e pozicionuar prapa personit që punon, projekton hijen e personit në planin e punës, duke e bërë shikueshmërinë të ulët dhe detyron përdorimin e dritës artificiale.
B1- Brenda kuzhinës është e këshillueshme vendosja e mobiljeve në mënyrë të tillë që zona e punës të jetë e ndriçuar mirë dhe në mënyre natyrale, pa shkaktuar zona të bezdisshme verbuese ose të errëta.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5486″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Artificial Kitchen Lighting

[/vc_column_text][vc_column_text]

It is necessary to plan windows and doors carefully to create an environment that is well-lit and comfortable even during the day. Directing light through adequately-sized windows allows you to save on electricity as well as promoting greater psychological and physical well-being (badly-lit rooms create a gloomy and sullen atmosphere).

[/vc_column_text][vc_column_text]

A – If the worktop faces a window, attention must be paid to prevent direct sunlight, or light reflected by pale-coloured surfaces facing the window, from dazzling or irritating the eyes.
A1 – It is a good idea to fit a blind on the window to deflect intense rays so that only the right quantity of light is let into the room.
B – A window behind the worktop projects the shadow of the person working at the top, reducing visibility and obliging one to switch on the artificial light even during the day.
B1 – Ideally, kitchen furniture should be installed so that the work area is illuminated by light coming in sideways to avoid too must light dazzling the eyes and unpleasantly dark areas.

C-Inside part of the kitchen’s furniture should be well lit as often they are dark.

C1-Above all, the undersink interior can be illuminated with a fluorescent lamp.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Ndriçimi artificial i kuzhinës

[/vc_column_text][vc_column_text]Një pamje e mirë në kuzhinë shërben për të zvogëluar aksidentet dhe për të krijuar një atmosferë komode. Për secilën zonë të kuzhinës është i nevojshëm projektimi i një ndriçimi të përshtatshëm. Dritat e përqëndruara krijojnë zona me ndriçim të fortë dhe zona me hije, kontrast ky që bën të pashmangshëm efektin emocional, shpesh herë kur është shumë i theksuar shkakton bezdisje dhe lodhje. Prandaj, është e rëndësishme t’i zbusësh këto kontraste duke përdorur llamba që emetojnë dritë te lehtë dhe difuze.

A- Një llambë e varur e pozicionuar pas personit që po punon, krijon një zonë me hije në planin e  kuzhinës.
A1 – Një dritë nën mobiljen e sipërme të kuzhinës, siguron dhe ndihmon për një shikueshmëri të mirë në planin e punës.
B –Përdorimi i nje llambe me dritë te lehtë difuze mbi tavolinë mund të shkaktojë bezdi, veçanërisht nëse llamba nuk është statike.
B1- Është i preferueshëm një llambadar që, përveç krijimit të një atmosfere të ngrohtë, përhap dritën me një rreze të drejtuar dhe nuk verbon personin që është ulur. Llamba duhet të ketë një distancë nga plani i tavolinës 55-60 cm.
C- Brendësia e mobiljeve të kuzhinës duhet të jetë e mirë ndriçuar, por shpesh herë rezulton e errët.
C1- Sidomos pjesa e brendshme e mobiljes poshtë lavamanit duhet të ndriçohet me një llambë fluoreshente.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Kitchen airing[/vc_column_text][vc_column_text]

All rooms that contain hobs with burners – that use up air in the room they are installed in – require airing ducts.
Airing means adding fixed combustion air inlets, i.e. open ducts which can be either in the outside walls of the room itself or in a wall that connects to an adjacent room that has a duct that leads outdoors

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Ventilimi në kuzhinë

[/vc_column_text][vc_column_text]Në të gjitha ambientet ku janë prezente pllakat e gatimit me djegie ka mungesë ajri, dhe është i nevojshëm parashikimi i nje çarje apo mundësie ventilimi. Me ventilim të mirë të kuzhinës, nënkuptohet zëvendësimi i ajrit qe përdoret nga djegia, ky ajër i marrë me anë të hapjeve fikse; këto mund të vendosen në perimetrin e jashtëm të dhomës ose të lidhen me një dhomë ngjitur që ka hapje në muret e jashtme.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5488″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Why are aeration holes necessary?

[/vc_column_text][vc_column_text]

The quantitiy of air that enters the kitchen must be at least equal to the air used for normal gas combustion. In addition to this, one must consider that without a flow of air from outdoors, hood extraction may generate a drop in pressure that would prevent the complete expulsion of fumes. To avoid these two problems the air flow must come in directly through permanent openings on the outside walls of the kitchen. These openings are governed by the UNI7129 standards and must comply with the following requirements:
– they must have a net cross-section of at least 6cm for each kW of heat capacity installed, with a minimum of 100cm ;
– if the hob does not have a thermocouple (device that stops the gas flow if the flame goes out) an additional hole is required to obtain a minimum aeration cross-section of 200cm.
It is advisable for the second hole to be at the top of the kitchen wall to solve problems connected with the use of LPG which, as well as needing a greater quantity of air for combustion, has a relatively lower density compared to natural gas.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Për çfarë shërbejnë vrimat e ventilimit?

[/vc_column_text][vc_column_text]

Brenda kuzhinës, duhet domosdoshmërisht të qarkullojë mjaftueshëm ajër, aq sa kërkohet nga djegia e rregullt e gazit. Gjithashtu duhet të kihet parasysh se thithja e ajrit nga aspiratori në mungesë të ajrit në kuzhinë, nga jashtë mund të krijojë një presion që pengon nxjerrjen e plotë të tymit. Për të kapërcyer këto dy probleme, hyrja e ajrit natyral duhet të ndodhë drejtpërsëdrejti përmes hapjeve të përhershme për ventilim në muret e jashtme. Këto hapje, duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:
– të kenë një seksion neto prej të paktën 6 cm për kW të rrjedhës termike të instaluar, me një minimum prej 100 cm;
– nëse plani i gatimit (pianura) nuk është e pajisur me një termoelement (një pajisje që parandalon rrjedhjen e gazit në rast zjarri), duhet të sigurohet një vrimë tjetër për të arritur një seksion minimal të ventilimit prej 200 cm.
Është e këshillueshme përdorimi i vrimës së dytë në pjesën e sipërme të dhomës për të zgjidhur problemin e përdorimit të gazit GPL
që, përveç që kërkon marrje më të madhe të ajrit në kuzhinë për djegie, ka një densitet më të ulët në krahasim me metanin.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Toxic Emissions Monitoring

 Formaldehyde

[/vc_column_text][vc_column_text]Chipboard panels contain ureic glue, a substance that emits formaldehyde continuously for years. Even though it is now known to be carcinogenic. International Research Agency has classified Formaldehyde as a cancinogenic for people. Differently of what is happening in Germany and Japan, in Albania there are no laws to keep in control the toxic substance emissions coming from furniture.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Kontrolli i emetimit te toksinave

Formaldehidet

[/vc_column_text][vc_column_text]Panelet e drurit që përdoren për mobilje përmbajnë një substancë që edhe gjatë viteve vazhdojnë emetojnë formaldehide në ambjentin ku ndodhen. Formaldehidi njihet si kancerogjen: Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimin e Kancerit e ka klasifikuar atë si një agjent kimik “kancerogjen ndaj njerëzve”. Ndryshe nga ajo që ndodh në Gjermani dhe Japoni, në Shqipëri nuk ka ligje që mbajnë nën kontroll çështjen e emetimit të lëndëve toksike nga mobiljet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4581″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Artificial radioactivity

[/vc_column_text][vc_column_text]Nuclear disasters like Chernobyl create artificial radioactivity that is absorbed by plants (and therefore wood) and then released into the atmosphere even after long periods of time. Since the quantity of toxic presence varies according to the lumber’s place of origin,  there is a need to  test   to make sure that used wood itdoes not come from areas severely polluted by radioactivity.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Radioaktiviteti artificial

[/vc_column_text][vc_column_text]Shpërthimet bërthamore të tilla si ajo e Çernobilit shkaktuan një radioaktivitet artificial që u absorbua nga bimët (nga pjesa e drurit) dhe u përhap në mjedis edhe pas një kohe të gjatë. Meqënëse shtrirja e kësaj pranie toksike ndryshon sipas origjinës së drurit, është për t’u siguruar që druri i përdorur në kuzhina nuk vjen nga zonat e ndotura te Çernobilit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Synthetic paints

[/vc_column_text][vc_column_text]Furniture treated with synthetic paints give off volatile toxic substances in our homes even long after we have bought it. To avoid emission of toxic substances from synthetic solvents,  a water-base paint   should be used.At the end  it comes a a natural oil- and wax-based surface finish with orange-peel oil.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Bojrat sintetike

[/vc_column_text][vc_column_text]

Mobiljet e trajtuara me ngjyra sintetike emetojnë substanca toksike në ambientet e shtëpive tona, edhe pasi ka kaluar një kohë e gjatë nga blerja e tyre. Për të kufizuar sa më shumë emetimin e substancave toksike që rrjedhin nga tretësit sintetikë, duhen zgjedhur per lyerjen e mobiljeve bojra me bazë uji.Duke aplikuar në fund një finiturë me bazë vaji dhe dylli natyral.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5490″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Water-based paint

[/vc_column_text][vc_column_text]One of the most serious pollution problems in cabinet making is the evaporation of the synthetic paint solvents. A medium-sized furniture maker releases tons of solvents into the air every day, polluting the area around it. Micro-evaporation of these solvents continues afterwards for even longer periods, polluting the area where the piece of furniture is located. To the full advantage of the end user, of operators in the furniture sector and of the villages that surround the factories, a cycle of water-based varnish that drastically reduces toxic emissions is required to be used.

Everyone in the industry should be self-aware to use the right products for an improvement in our environment and health.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Bojrat e ujit

[/vc_column_text][vc_column_text]Një nga problemet më serioze në ndotjen e prodhimit të mobiljeve është avullimi i tretësve sintetikë që gjenden në ngjyra. Një fabrikë që prodhon mobilje të përmasave mesatare emeton në ajër çdo ditë tonë  tretës potencialisht kancerogjene, duke ndotur mjedisin e punës dhe zonat përreth në këtë hapësirë. Këto tretës vazhdojnë mikro-avullimin edhe pas një kohë të gjatë, kështu që edhe ambienti ku ndodhet mobilja i nënshtrohet ndotjes së tillë. Këshillohet përdorimi i një sistemi bojrash me bazë uji që zvogëlojnë në mënyrë drastike praninë e tretësve sintetikë dhe eleminon tërësisht përbërësit aromatikë që konsiderohen shumë kancerogjenë.

Të gjithë prodhuesit  duhet të jenë të vetëdijshëm se në këtë mënyrë do të marrin një rezultat më të mirë në favor të mjedisit dhe shëndetit të njeriut.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment