Arkiva

Three Villas, Preserving Tirana

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]” Ivanaj” family residence /Rezidenca e familjes Ivanaj[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Formerly the Ivanaj family residence, known today as the Ivanaj Institute, was built around 1939, in a period of rioting in Albania. This building is linked to the story of two brothers, Martin and Mirash Ivanaj, two well-known figures who have invested in the preservation and development of education and Albanian Language. They created the largest private library with the largest number of books, stored today at Ivanaj Institute.

This institute, officially owned by Drita Ivanaj (Martin’s daughter) in 2009, is a multifunctional center that organizes daily activities.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Dikur rezidenca e familjes Ivanaj, e njohur sot si Instituti Ivanaj, u ndërtua rreth vitit 1939, në periudhë trazirash në Shqipëri. Kjo ndërtesë është e lidhur me historinë e dy vëllezërve, Martin dhe Mirash Ivanaj, dy figura të njohura që kanë investuar në ruajtjen dhe zhvillimit të edukimit dhe Gjuhës Shqipe. Ata krijuan bibliotekën private më të madhe me numrin më të madh të librave, të ruajtura dhe sot në Institutin Ivanaj.

Ky institut, i cili kaloi zyrtarisht në pronësi të Drita Ivanaj ( vajzës së Martinit) në vitin 2009, është një qendër multifunksionale që organizon aktivitete të përditshme.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”6569″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Queen Mother Pedagogical Institute /’Instituti femëror “Nana Mbretneshë”[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Queen Mother Pedagogical Institute, known today as The Technical Economic School of Tirana , was founded in 1933. An important educational institution, active mostly during the two World Wars, became one of the most important female schools in Albania. It was named by Queen Mother Sadijé Toptani, mother of King Zog.

This institution, today preserved in not such good conditions, represented a very important tool for girls emancipation and further developmentof Albanian women.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Instituti femëror “Nana Mbretneshë”, i njohur sot si Shkolla Tekniko-Ekonomike e Tiranës, u themelua në vitin 1933. Një institucion i rëndësishëm edukativ e arsimor, i cili ka funksionuar në periudhën mes dy luftërave botërore, u bë nje nga shkollat femërore me tërëndësishme nëShqipëri. Ai u emërua sipas Nënës mbretëreshë Sadijé Toptani, e ëma e mbretit Zog.

Ky institucion, sot nëkushte jo tëmira, ka pasur njëndikim mjaft tëmadh nëemancipimin dhe zhvillimin e femrës shqiptare.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6556″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kombinati Tekstil ‘Stalin’

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The implementation of “Kombinati Tekstil Stalin” plan was focused  on developing Albania as an agricultural and industrial country. This plan had a clear objective: the organization of industrial zones on the suburbs of Tirana, with a small distance from the city center, in case of expansion of these areas. The concept consisted in the creation of a mini-city with specific functions: the work area, the residential area (for workers) and the recreational areas, so that everything was done in these areas without having to go to the center of the city. “Kombinati Tekstil Stalin” was built around 1948 and production began around 1951, becoming one of the largest industrial areas in Albania at that time.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Realizimi i planit të Kombinatit Tekstil Stalin pati qëllim zhvillimin e Shqiperisë si një vend agrikulturor dhe industrial. Ky plan kishte një objektiv të qartë: organizimin e zonave industriale në periferi të Tiranës, me një distancë të vogël nga qendra e qytetit, në rast zgjerimi të këtyre zonave. Koncepti konsistonte në krijimin e një miniqyteti në kombinat me funksione specifike: zonën e punës, zonën e banimit (për puntorët) dhe zonat rekreative në mënyrë që cdo gjë të realizohej aty, pa patur nevojë për të shkuar në qendër të qytetit.

Kombinati u ndërtua rreth vitit 1948 dhe prodhimi filloi rreth 1951, duke u bërë një nga zonat industriale më të mëdha në Shqipëri në atë kohë.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6562″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6561″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6558″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6563″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Preserving Tirana has shared with us this information!

We are loosing important pieces of our city and in order not to loose the past identity of our city,  this open source website helps to generate a map of all the  relevant buildings  to our city and history!If you have more information about specific building be free to update it in the website!

Informacioni i mësipërm, vjen nga Preserving Tirana!

Po humbasim pjesë me vlera të qytetin tonë dhe për të mos humbur identitetin e kaluar të Tiranës, websiti opensource Preservingtirana.com gjeneron një hartë të ndërtesave me më rëndësi  të qytetit dhe historisë sonë!

Nëse keni informacione mbi ndërtesa të caktuar jeni të lirë ti azhnornoni në faqen e webit!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment